Інформаційно-аналітична система
Кадастр печер та порожнин України

Класифікація порожнин за походженням

Клас Підклас Тип Пояснення
ЕкзогенніКарстогенний *ЕпігенніУтворені за рахунок руху поверхневих вод, опадів, талих снігів в глиб рельєфу (просочування через розчинну породу)
ГіпогенніУтворені за рахунок висхідного процесу, при якому напірні води піднімаються вгору, розчиняючи породи
ГіпергенніДилатаційніПорожнини утворюються в результаті розширення гірських порід, збільшення їх пустотного простору - пористості і розущільнення
ГравітаційніПорожнини формуються в результаті зсуву горних порід під дією сили тяжіння між окремими блоками корінних порід або в глибових навалах та скупченнях валунів в області моренних і обвально-осипних відкладень
ДенудаційніПорожнини утворені внаслідок вивітрювання гірських порід
ГідратаційніПорожнини виникають при спученні і викривленні пластів ангідриту в результаті його гідратації
ЕологенніКоразійніНевеликі порожнини в полімінеральних різновидах осадових і магматичних порід
ДефляційніНіші, навіси, невеликі гроти, іноді наскрізні отвори
ФлювіогенніЕрозійніПорожнини що утворюються в слабосцементірованних піщанистих породах
АбразійніПорожнини на узбережжі морів, озер
СуфозіогенніСуфозійніПорожнини утворюються при вилуговуванні і механічному винесення глинистих і піщаних частинок водними потоками
ГляціогенніДислокаційніУтворюються в результаті гляціодіслокацій при русі покривних льодовиків
АбляціонніПорожнини в тілі льодовиків, сніжників і наледенінь
БіогенніВегетаційніПорожнини що виникають в результаті росту коралів
ЕксенційніВиникають в результаті діяльності риючих тварин
ПірпогенніПіролізіонніПечери пожеж. Утворюються при згорянні вугілля горючих сланців, торфу
ЕндогенніТектоногенніДизюнкційніУтворюються в результаті тектонічних рухів, що призводять до розкриття тріщин
КонтракційніПорожнини утворюються при напруженнях стиснення, при яких відбуваються горизонтальні і вертикальні зміщення порід
ВулканогенніЕкструзіонніУтворюються при виверженні вулканів, мають форму, що відповідає формі кратера
ЕксплюзіонніПорожнини що утворюються у в'язькїй лаві за рахунок розширення газів
ФлюаціонніЛавові тунелі що утворюються у лаві низької в'язкості з невеликою кількістю газів
МагматогенніКристализаційніПорожнини утворені при охолодженні магми, що супроводжується її поступової кристалізацією
АнтропогенніМеханогенніЕкскаваціонніПорожнини утворені шляхом виймання гірської породи механічним шляхом. Це порожнини житлового, культового, видобувного призначення тощо
ХемегенніСольваціонніПорожнини утворюються при нагнітанні під землю розчинника (вода, кислоти, луги) для видобутку корисних копалин
ЛікваціонніВиникають за рахунок застосування «гарячого» способу отримання сірки з закарстованних вапняків
КремаціонніВиникають при видобутку горючого газу в надрах шляхом спалювання вугілля і сланцю
ЕрупціонніВиникають в результаті кумулятивного вибуху
ПетрогенніКонструкціонніПорожнини утворені в результаті будівельної діяльності людини (ходи різного призначення у спорудах)

Карстогенний підклас. Корозійний тип. Утворення порожнин пов'язано з процесами розчинення, що поєднуються з гравітаційними, ерозійними, суфозійними, абразіонними і багатьма іншими спелеогеннимі процесами