Інформаційно-аналітична система
Кадастр печер та порожнин України

Гірські породи

Тип Група Порода Пояснення
ОсадовіСульфатніГіпсОсадова гірська порода, складена однойменним мінералом, іноді з домішками глинистих частинок і з лінзами ангідриту. Утворюється як хемогенний осад на дні висихаючих морів або шляхом гідратації ангідриту осадового походження під дією холодних підземних вод
АнгідритМінерал класу сульфатів, безводний сульфат кальцію. При додаванні води збільшується в об'ємі приблизно на 60% і поступово перетворюється в гіпс. Відкладення ангідриту утворюються в осадових товщах головним чином в результаті зневоднення відкладень гіпсу
Гіпсоангідрит
КарбонатніВапнякОсадова гірська порода, що складається головним чином з кальциту з домішками глинистого матеріалу, кремнезему, оксидів заліза та інших. Вапняк утворюється на дні морів внаслідок нагромадження органічних решток
КрейдаОсадова напівзв'язна мазка малозцементована гірська карбонатна порода. Утворюється на дні морів внаслідок нагромадження органічних решток
МергельОсадова гірська порода змішаного глинисто-карбонатного складу, яка представлена переважно вапняком та глинами. Утворення глинистих видів відбувається у водному середовищі, за рахунок осадження і нашарування осаду. Кам'янисті типи мергелю, утворюються переважно при руйнуванні гірських масивів, під дією природних умов, зокрема, руйнування водою
Вапняковий туфПориста ніздрювата гірська порода, яка утворилася внаслідок осідання карбонату кальцію як з гарячих, так і з холодних джерел
Мармуризований вапнякОсадово-метаморфічна гірська порода карбонатного складу, яка утворилася шляхом метаморфізму з вапняку
Рифовий вапнякОсадова гірська порода, продукт життєдіяльності на дні водойми колоній рифотвірних організмів, які виділяють при побудові свого скелета карбонат кальцію
ДоломітПородотвірний мінерал класу карбонатів, подвійна вуглекисла сіль кальцію і магнію та осадова карбонатна гірська порода, що цілком або переважно складається з мінералу доломіту (бл. 95 %), звичайно з домішками кальциту, іноді гіпсу, ангідриту та оксидів заліз
Доломітизований вапнякДоломітизовані вапняки містять 4-17 % MgO
КонгломератиОсадова гірська порода, що складається з гальки й валунів, зцементованих глиною, окисами заліза тощо
БрекчіїГрубоуламкова гірська порода, що складається з гострокутних зцементованих уламків розміром понад 1 см. У брекчии, на відміну від конгломерату, майже немає окатанних уламків
ГалогенніГалітОсадова гірська порода, що складається в основному з мінералу галіту. Галіт - кам'яна сіль, мінерал підкласу хлоридів, кристалічна форма хлориду натрію
СильвинітОсадова гірська порода хімічного походження, складається головним чином з сильвіну та кам'яної солі (галіту). Належить до групи соляних порід. Порода названа за основною складовою – мінералом сильвіном
ГлинистіГлиниПластична осадова гірська порода, що складається в основному з глинистих мінералів (каолініт, гідрослюди тощо)
СуглинокПухка осадова порода з переважним вмістом частинок розміру пилу і піску і значною кількістю глинистих частинок
КластолітиБрекчія
ДресвяникВивітрений камінь якийлегко розпадається, розсипається в дресву
Конгломерат
ГравелітЗцементована осадова уламкова гірська порода псефітової структури з окатаними уламками
ПісковикОсадова гірська порода, що складається з зерен піску, зцементованого глинистим, кременистим та іншим матеріалом
Вулканічний туфЗцементована пірокластична гірська порода, яка утворилася з твердих продуктів вулканічних вивержень (попелу, лапілей, вулканічних бомб), згодом ущільнених і зцементованих
АлітиБокситиОсадова гірська порода, що складається переважно з оксидів і гідрооксидів алюмінію, а також оксиду заліза та різних домішок (глинистих частинок)
ЛатерітиЧервоноколірний залізистий або залізисто-глиноземистий елювіальний продукт глибокого фізико-хімічного вивітрювання алюмосилікатних порід в умовах вологого тропічного та субтропічного клімату
КаустобіолітиГорючі сланціТверді горючі корисні копалини, осадові породи, що містять в основному аквагенну органічну речовину (вимерлих морських і озерних тварин, альгу тощо)
Кам'яне вугілляТверда осадова порода, горюча копалина, утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків під дією тиску та високих температур без доступу кисню
Буре вугілляГорюча корисна копалина, викопне вугілля 2-й стадії метаморфізму, утворюється з лігніту або безпосередньо з торфу
КремнієвіГрупа осадових гірських порід, складених більш ніж на 50 % аутигенними мінералами кремнезему опалом, кристобалітом, тридимітом, халцедоном і кварцом
ЗалізистіОсадочні формування, які вміщають >10% заліза
ФосфоритиОсадова гірська порода морського походження, сформована головним чином з фосфату кальцію
МетаморфічніГнейсиМетаморфічна гірська порода, головними мінералами якої є плагіоклаз, кварц і калієвий польовий шпат, в підлеглій кількості можуть бути присутніми биотит, мусковіт, рогова обманка, піроксен, гранат, кіаніт, силіманіт і інші мінерали
Кристалічні сланціМетаморфічні гірські породи, що мають кристалічну будову і характеризуються сланцюватою або смугастою текстурою
КварцитиМетаморфічна гірська порода, що складається переважно з кварцу. Утворилася при метаморфізмi кварцових пісковиків.
МармурМарбонатна дрібно-, середньо- та крупнозерниста метаморфічна гірська порода, що утворилася внаслідок перекристалізації вапняку або доломіту
Глинисті сланціМетаморфічна щільна сланцювата порода, глинисті мінерали якої перейшли у слюди, хлорити (мінерали); як домішки присутні кварц, вуглиста речовина, залізорудні мінерали
Тектонічні брекчіїРоздроблена гірська порода, яка складається з кутастих уламків зцементованих більш дрібним матеріалом і пов'язана з формуванням тектонічних розривів
РоговикиТонкозерниста або прихованокристалічна контактово-метаморфічна гірська порода. Виникає при нагріві глинистих і ін. тонкозернистих алюмосилікатних порід, що знаходяться в контакті з магматичними тілами в умовах малих або помірних глибин (до 10 км). Колір бурий чи сірий
СкарниВисокотемпературна контактово-метасоматична гірська порода, що складається з кальцієвих, магнієвих, залізистих і манґанових силікатів та алюмосилікатів
МагматичніБазальтиВиливна кайнотипна осно́вна гірська порода
ГранітиІнтрузивна гірська порода кислого складу із зернистою (рівномірнозернистою чи нерівномірнозернистою) структурою.
ДунітиМагматична плутонічна гірська порода ультраосновного складу, нормального ряду лужності з сімейства дунитов. Більш ніж на 90% складається з олівіну з домішкою хромита, чим відрізняється від олівінітов, в якому замість хромита присутній магнетит
ДіоритиМагматична інтрузівна гірська порода, середнього складу, нормального ряду лужності
ПеридотитиЗагальна назва сімейства глибинних ультраосновних піроксен-олівінових порід, що містять 40-90 % олівіну
ПироксенітиВивержена магматична гірська порода; продукт кристалізації ультраосновної магми
ГаброІнтрузивна гірська порода основного складу нормальної лужності з групи габброидов
ГранодіорітиГлибинна кисла магматична гірська порода, за мінералогічним складом проміжна між гранітом і кварцовим діоритом
СієнітиКристалічна, зерниста глибинна магматична гірська порода, яка складається на 60-90% з лужного польового шпату (ортоклазу) (див.) та рогової обманки
ДіабазиМагматична гіпабіссальних гірська порода основного складу нормального ряду лужності з сімейства базальтів
АндезитиКайнотипна гірська порода темно-сірого, бурого, майже чорного кольору, порфірової структури, ефузивний аналог діориту
ПорфіритиГіпабіссальна магматична гірська порода з порфіровою структурою, яка не містить калієвого польового шпату серед породоутворюючих мінералів
ЛіпаритиКайнотипна магматична гірська порода, ефузивний аналог граніту, що складається переважно з санідину, плагіоклазу, кварцу та кремнієвої кислоти