Інформаційно-аналітична система
Кадастр печер та порожнин України

Геологічна карта України (дочетвертинний зріз)

Умовні позначення

Кайнозой а1.1.1 (Kz)

Неоген а1.1.1.2 (N)
Пліоцен а1.1.1.2.1 (N2)
Пліоцен нерозчленований
Балтська світа (N1-2bl)
П'яченці а1.1.1.2.1.1 (N2pla)
Акчагил (N2ak)
Товща червоно-бурих глин (N2cb)
Занклій а1.1.1.2.1.2 (N2zan)
Кіммерій (N2km)
Дакій і румуній (N2b-r)
Товща строкатих глин (N2sg)
Міоцен а1.1.1.2.2 (N1)
Мессінійа1.1.1.2.2.1 (N1mes)
Понт (N1p)
Тортон а1.1.1.2.2.2 (N1tor)
Меотіс та понт (N1m+p)
Меотіс (N1m)
Паннон (N1pn)
Серавалій а1.1.1.2.2.3 (N1srv)
Сармат (N1s)
Верхній сармат (N1s3)
Середній сармат (N1s2)
Нижній і середній сармат (N1s1+2)
Нижній сармат (N1s1)
Лангій а1.1.1.2.2.4 (N1lan)
Тархан, чокрак, караган, конка (N1t+kn)
Баденій (N1b)
Бурдігал а1.1.1.2.2.5 (N1bur)
Отнангій (N1ot)
Отнангій та карпатій (N1ot+k)
Новопетровій (N1np)
Аквітаній а1.1.1.2.2.6 (N1aqt)
Егенбургій (N1eg)
Верхньомайкопська підсерія (₽3-N1mk3)
Палеоген а1.1.1.3 (₽)
Палеоген-неоген (₽-N)
Олігоцен-міоцен (₽3-N1)
Берекій та новопетровій> (₽3br-N1np)
Олігоцен а1.1.1.3.1 (₽3)
Берекій (₽3br)
Межигірій (₽3mz)
Київ, обухів, межигірій (₽2-3kv+mz)
Олігоцен нерозчленований
Хат а1.1.1.3.1.1 (₽3h)
Середньомакопська підсерія (₽3mk2)
Рюпель а1.1.1.3.1.2 (₽3r)
Нижньомайкопська підсерія (₽3mk1)
Еоцен а1.1.1.3.2 (₽2)
Еоцен-олігоцен (₽2-3)
Еоцен нерозчленований (₽2)
Обухів (₽2ob)
Київ, обухів (₽2kv+ob)
Бучак (₽2bc)
Канів (₽2kn)
Палеоцен а1.1.1.3.3 (₽1)
Палеоцен-еоцен (₽1-2)
Мерлін та канів (₽1-2mr+kn)
Палеоцен нерозчленований (₽1)
Палеоген нерозчленований

Мезозой (Mz)

Крейда а1.1.2.1 (K)
Верхні крейда-еоцен (K2P2)
Верхня а1.1.2.1.1 (K2)
Маастріхт а1.1.2.1.1.1 (K2m)
Кампан а1.1.2.1.1.2 (K2km)
Сантон а1.1.2.1.1.3 (K2st)
Коньяк а1.1.2.1.1.4 (K2k)
Турон а1.1.2.1.1.5 (K2t)
Сеноман а1.1.2.1.1.6 (K2s)
Нижня а1.1.2.1.2 (K1)
Крейда нерозчленована
Юра а1.1.2.2 (J)
Верхня юра-нижня крейда (J3-K1)
Верхня а1.1.2.2.1 (J3)
Оксфорд а1.1.2.2.1.3 (J3o)
Середня, верхня (J2-3)
Середня а1.1.2.2.2 (J2)
Келовей а1.1.2.2.2.1 (J2k)
Бат а1.1.2.2.2.2 (J2bt)
Байос а1.1.2.2.2.3 (J2b)
Нижня а1.1.2.2.3(J1)
Юра нерозчленована
Тріас а1.1.2.3 (T)
Верхній тріас-нижня юра (T3-J2)
Рет а1.1.2.3.1.1 (T3r)
Норій а1.1.2.3.1.2 (T3n)
Карній а1.1.2.3.1.3 (T3k)
Тріас нерозчленований

Палеозой а1.1.3 (Pz)

Перм а1.1.3.1 (P)
Цисуралій а1.1.3.1.3 (P1)
Карбон а1.1.3.2 (C)
Пенсильваній 1.1.3.2.1
Гжелій а1.1.3.2.1.1.1 (C3g)
Касімовій а1.1.3.2.1.1.2 (C3k)
Московій а1.1.3.2.1.2 (C2m)
Башкірій а1.1.3.2.1.3 (C2b)
Міссісіпій а1.1.3.2.2
Серпуховій а1.1.3.2.2.1 (C1s)
Візей а1.1.3.2.2.2 (C1v)
Турне а1.1.3.2.2.3 (C1t)
Карбон нерозчленований a1.1.3.2
Девон а1.1.3.3 (D)
Верхній відділ а1.1.3.3.1 (D3)
Середній відділ а1.1.3.3.2 (D2)
Нижній відділ а1.1.3.3.3 (D1)
Силур a1.1.3.4 (S)
Лудлов а1.1.3.4.2 (S2ld)
Лландовері а1.1.3.4.4 (S1l)
Силур a1.1.3.4 (S)
Ордовік а1.1.3.5 (О)
Середній-верхній відділ. Молдовська серія a1.1.3.5.2 (O2-3m)
Кембрій а1.1.3.6 (Є)
Тереневій Балтійська серія а1.1.3.6.4 (Є1)

Протерозой а2.1 (Pr)

Неопротерозой а2.1.1
Едіакарій а2.1.1.1
Канилівська серія
Могильов-подільська серія
Волинська серія
Кріогеній а2.1.1.2
Мезопротерозой а2.1.2
Стеній. Овручська і топільнянська серії а2.1.2.1
Палеопротерозой а2.1.3
Статерій а2.1.3.1 Габро-анортозити, анортозити, граніти-рапаківі, діорити, сублужні граніти, габро, габро-норити
Орозірій а2.1.3.2 Граносієніти, діорити, лужні габроїди, лужні граніти, граніти, гранодіорити, метаморфічні комплекси палеопротерозою (клесовій)
Ріасій. а2.1.3.3 Граніти
Сідерій. а2.1.3.4 Граносієніти, габро
Пегматоїдні граніти

Архей а2.2 (Ar)

Неоархей а2.2.1 Граніти, лерцоліти, дуніти, коматити, пегматоїдні граніти
Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси неоархею (побужій)
Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси палеопротерозою та неоархею (криворожій)
Палеоархей а2.2.3 Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси мезоархею (дніпровій)
Еоархей а2.2.4 Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси еоархею (азово-дністровій)
Вулканіти різного складу
Палеоген. Еоцен Київ, обухів Вік: 33 900 000 - 55 800 000 р. Неоген. Пліоцен П'яченці. Акчагил Вік: 2 588 000 - 3 600 000 р. Палеоген. Олігоцен Межигірій Вік: 23 030 000 - 33 900 000 р. Неоген. Пліоцен Балтська світа Вік: 2 588 000 - 5 332 000 р. Палеоген. Еоцен Обухів Вік: 33 900 000 - 55 800 000 р. Крейда. Верхня Турон Вік: 89 300 000 - 93 500 000 р. Неоген. Пліоцен Нерозчленований Вік: 2 588 000 - 5 332 000 р. Неоген. Пліоцен П'яченці. Товща червоно-бурих глин Вік: 2 588 000 - 3 600 000 р. Неоген. Міоцен Серавалій. Сармат Вік: 11 608 000 - 13 650 000 р. Крейда. Верхня Кампан Вік: 70 600 000 - 83 500 000 р. Неоген. Міоцен Серавалій. Середній сармат Вік: 11 608 000 - 13 650 000 р. Неоген. Міоцен Серавалій. Нижній сармат Вік: 11 608 000 - 13 650 000 р. Крейда. Верхня Коньяк Вік: 85 800 000 - 89 300 000 р. Крейда. Верхня Сантон Вік: 83 500 000 - 85 800 000 р. Архей. Неоархей Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси палеопротерозою та неоархею (криворожій) Вік: 2 500 000 000 - 2 800 000 000 р. Архей. Неоархей Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси палеопротерозою та неоархею (криворожій) Вік: 2 500 000 000 - 2 800 000 000 р. Неоген. Пліоцен Занклій. Товща строкатих глин Вік: 3 600 000 - 5 332 000 р. Неоген. Міоцен Лангій. Баденій Вік: 13 650 000 - 15 970 000 р. Неоген. Пліоцен Нерозчленований Вік: 2 588 000 - 5 332 000 р. Неоген. Пліоцен П'яченці. Товща червоно-бурих глин Вік: 2 588 000 - 3 600 000 р. Неоген. Пліоцен Занклій. Товща строкатих глин Вік: 3 600 000 - 5 332 000 р. Неоген. Міоцен Серавалій. Сармат Вік: 11 608 000 - 13 650 000 р. Неоген. Міоцен Лангій. Баденій Вік: 13 650 000 - 15 970 000 р. Неоген. Пліоцен П'яченці. Акчагил Вік: 2 588 000 - 3 600 000 р.